Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 34/2008

Data: 27.06.2008

Temat: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 32/2008

Data: 18.06.2008

Temat: Rejestracja akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

więcej

Raport 31/2008

Data: 17.06.2008

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego

więcej

Raport 30/2008

Data: 17.06.2008

Temat: Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii D

więcej

Raport 29/2008

Data: 13.06.2008

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku 2007

więcej

Raport 28/2008

Data: 12.06.2008

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 33/2008

Data: 06.06.2008

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 27/2008

Data: 03.06.2008

Temat: Animator rynku dla akcji Asseco Business Solutions S.A.

więcej