Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 11/2008

Data: 14.04.2008

Temat: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidentaz badania Sprawozdania Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne

więcej