Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 31/2009

Data: 15.12.2009

Temat: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

więcej

Raport 30/2009

Data: 11.12.2009

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 29/2009

Data: 08.12.2009

Temat: Zmiana funkcji Członka Rady Nadzorczej

więcej

Raport 28/2009

Data: 08.12.2009

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 27/2009

Data: 16.11.2009

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 26/2009

Data: 16.11.2009

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2009

Data: 28.07.2009

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 24/2009

Data: 30.06.2009

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

więcej