Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 7/2009

Data: 27.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 6/2009

Data: 19.01.2009

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 3/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 27 lutego 2009 r.

więcej

Raport 5/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej

Raport 4/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.02.2009 roku wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 2/2009

Data: 15.01.2009

Temat: Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie z Anica System S.A.

więcej

Raport 1/2009

Data: 14.01.2009

Temat: Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia

więcej