Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 14/2009

Data: 30.04.2009

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 15/2009

Data: 21.04.2009

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały

więcej

Raport 13/2009

Data: 08.04.2009

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 15 maja 2009 r.

więcej

Raport 12/2009

Data: 01.04.2009

Temat: Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica System S.A.

więcej

Raport 11/2009

Data: 01.04.2009

Temat: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2009

więcej