Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 19/2009

Data: 21.05.2009

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 17/2009

Data: 15.05.2009

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 maja 2009 r.

więcej

Raport 18/2009

Data: 15.05.2009

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 16/2009

Data: 12.05.2009

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

więcej

Raport 14/2009

Data: 08.05.2009

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku wraz z uzasadnieniem

więcej