Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 24/2009

Data: 30.06.2009

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

więcej

Raport 23/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 21/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Powołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2009

Data: 24.06.2009

Temat: Rezygnacja Członków Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej