Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 7/2010

Data: 29.03.2010

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

więcej

Raport 4/2010

Data: 17.03.2010

Temat: Ogłoszenie zarządu Asseco Buisness Solutions Spółka Akcyjna

więcej

Raport 6/2010

Data: 17.03.2010

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2010

Data: 17.03.2010

Temat: Projekty uchwał zwyczajnego zgromadzenia Asseco Buisness Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem

więcej

Raport 3/2010

Data: 15.03.2010

Temat: Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów

więcej