Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 19/2011

Data: 30.09.2011

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów

więcej

Raport 18/2011

Data: 27.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 17/2011

Data: 27.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 16/2011

Data: 21.09.2011

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 15/2011

Data: 21.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 14/2011 korekta

Data: 20.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

więcej

Raport 14/2011

Data: 20.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 13/2011

Data: 19.09.2011

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 12/2011

Data: 14.09.2011

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej