Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 35/2012

Data: 19.10.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Report 34/2012

Data: 09.10.2012

Temat: Odwołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 33/2012

Data: 09.10.2012

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 32/2012

Data: 27.07.2012

Temat:   Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.  

więcej

Raport 31/2012

Data: 25.07.2012

Temat:   Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 r.  

więcej

Raport 30/2012

Data: 17.07.2012

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 29/2012

Data: 02.07.2012

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 28/2012

Data: 02.07.2012

Temat: Powołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 27/2012

Data: 02.07.2012

Temat: Zmiana funkcji Członków Rady Nadzorczej

więcej

Raport 26/2012

Data: 26.06.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 25/2012

Data: 26.06.2012

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 24/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 21/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2012

Data: 25.05.2012

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej