Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 26/2012

Data: 26.06.2012

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 25/2012

Data: 26.06.2012

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 24/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 21/2012

Data: 20.06.2012

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

więcej