Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 17/2013

Data: 25.11.2013

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 16/2013

Data: 21.11.2013

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 listopada 2013 r.

więcej

Raport 15/2013

Data: 23.10.2013

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Korekta do Raportu 14/2013

Data: 23.08.2013

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

więcej

Raport 14/2013

Data: 22.08.2013

Temat: Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 13/2013

Data: 03.07.2013

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów

więcej

Raport 12/2013

Data: 18.06.2013

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej

Raport 11/2013

Data: 19.04.2013

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 10/2013

Data: 18.04.2013

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 9/2013

Data: 18.04.2013

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 18 kwietnia 2013 r.

więcej

Raport 8/2013

Data: 22.03.2013

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

więcej

Raport 7/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

więcej

Raport 6/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 18.04.2013 roku

więcej

Raport 4/2013

Data: 11.03.2013

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 3/2013

Data: 05.03.2013

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej