Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 8/2013

Data: 22.03.2013

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

więcej

Raport 7/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

więcej

Raport 6/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2013

Data: 13.03.2013

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 18.04.2013 roku

więcej

Raport 4/2013

Data: 11.03.2013

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 3/2013

Data: 05.03.2013

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej