Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 8/2014

Data: 18.03.2014

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 7/2014

Data: 18.03.2014

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

więcej

Raport 6/2014

Data: 14.03.2014

Temat: Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013

więcej

Raport 5/2014

Data: 10.03.2014

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 4/2014

Data: 10.03.2014

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku

więcej

Raport 3/2014

Data: 10.03.2014

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2014

Data: 06.03.2014

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej