Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 13/2014

Data: 24.04.2014

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 12/2014

Data: 22.04.2014

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.  

więcej

Raport 11/2014

Data: 15.04.2014

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 10/2014

Data: 15.04.2014

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.

więcej

Raport 9/2014

Data: 15.04.2014

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

więcej