Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 7/2016

Data: 25.03.2016

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

więcej

Raport 7/2016

Data: 25.03.2016

Temat: Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

więcej

Raport 6/2016

Data: 18.03.2016

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 5/2016

Data: 18.03.2016

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z  działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

więcej

Raport 4/2016

Data: 08.03.2016

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

więcej

Raport 3/2016

Data: 08.03.2016

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 2/2016

Data: 03.03.2016

Temat: Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

więcej