Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 16/2016

Data: 22.12.2016

Temat: Objęcie akcji spółki Asseco Business Solutions S.A. przez Asseco Enterprise Solutions, a.s.

więcej

Raport 15/2016

Data: 22.12.2016

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej

Raport 14/2016

Data: 22.12.2016

Temat: Zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę blisko z nią związaną

więcej

Raport 13/2016

Data: 21.12.2016

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej