Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 39/2017

Data: 31.10.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 38/2017

Data: 26.10.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r.

więcej

Raport 37/2017

Data: 05.10.2017

Temat: II zawiadomienie o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

więcej

Raport 36/2017

Data: 21.09.2017

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

więcej

Raport 35/2017

Data: 12.09.2017

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport 34/2017

Data: 12.09.2017

Temat: Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. a Macrologic S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia

więcej

Raport 33/2017

Data: 31.08.2017

Temat: Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia Asseco Business Solutions S.A. ze spółką Macrologic S.A.

więcej

Raport 32/2017

Data: 11.08.2017

Temat: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

więcej

Raport 30/2017

Data: 14.06.2017

Temat: Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 29/2017

Data: 07.06.2017

Temat: Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 28/2017

Data: 06.06.2017

Temat: Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. - osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji

więcej

Raport 27/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Wydanie zgody przez UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic S.A.

więcej

Raport 26/2017 - korekta

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 26/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2017

Data: 30.05.2017

Temat: Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

więcej

Raport 24/2017

Data: 26.05.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej