Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 27/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Wydanie zgody przez UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic S.A.

więcej

Raport 26/2017 - korekta

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A. - korekta

więcej

Raport 26/2017

Data: 31.05.2017

Temat: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 25/2017

Data: 30.05.2017

Temat: Podpisanie przez Asseco Business Solutions S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności

więcej

Raport 24/2017

Data: 26.05.2017

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 23/2017

Data: 22.05.2017

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 22/2017

Data: 22.05.2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 r.

więcej

Raport 21/2017

Data: 17.05.2017

Temat: Informacja o kandydacie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 20/2017

Data: 16.05.2017

Temat: Wybór biegłego rewidenta

więcej