Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 30/2017

Data: 14.06.2017

Temat: Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 29/2017

Data: 07.06.2017

Temat: Zakończenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.

więcej

Raport 28/2017

Data: 06.06.2017

Temat: Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. - osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji

więcej