Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 9/2020

Data: 30.04.2020

Temat: Sprostowanie oczywistej omyłki w  treści protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2020 roku

więcej

Raport 8/2020

Data: 30.04.2020

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 7/2020

Data: 28.04.2020

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 6/2020

Data: 28.04.2020

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r.

więcej

Raport 5/2020

Data: 09.04.2020

Temat: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Asseco Business Solutions S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Asseco

więcej