Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Data: 31.05.2022

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 7/2022

Data: 31.05.2022

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

więcej

Raport 6/2022

Data: 31.05.2022

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r.

więcej

Raport 5/2022

Data: 23.05.2022

Temat: Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 4/2022

Data: 04.05.2022

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej