Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport 12/2022

Data: 15.06.2022

Temat: Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Raport 11/2022

Data: 13.06.2022

Temat: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

więcej

Raport10/2022

Data: 08.06.2022

Temat: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu

więcej

Raport 9/2022

Data: 01.06.2022

Temat: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.  

więcej