Raport 10/2010

Data: 16.04.2010

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2010 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

 

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 65,79% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

 

2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.465.603 akcji reprezentujących 14,69% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,37% ogólnej liczby głosów.

 

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 23.604.458 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.


PODSTAWA PRAWNA:
art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).