Raport 10/2011

Data: 25.05.2011

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą  

Raport Bieżący nr 10/2011 z dnia 25.05.2011


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1)  W dniu 20.05.2011 roku:

 • 98 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.136,80 zł, po cenie 11,60 zł za jedną akcję;
 • 632 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 7.508,16 zł, po cenie 11,88 zł za jedną akcję;
 • 385 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 4.577,65 zł, po cenie 11,89 zł za jedną akcję;
 • 80 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 958,40 zł, po cenie 11,98 zł za jedną akcję;
 • 500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.000,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.

2) W dniu 23.05.2011 roku:

 • 3084 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 36.977,16 zł, po cenie 11,99 zł za jedną akcję;
 • 3455 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 41.460,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.

3) W dniu 24.05.2011 roku:

 • 273 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.276,00 zł, po cenie 12,00 zł za jedną akcję;
 • 222 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.732,82 zł, po cenie 12,31 zł za jedną akcję;
 • 213 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.628,42 zł, po cenie 12,34 zł za jedną akcję;
 • 784 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 9.682,40 zł, po cenie 12,35 zł za jedną akcję;
 • 274 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 3.386,64 zł, po cenie 12,36 zł za jedną akcję.

 

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.