Raport 10/2016

Data: 26.04.2016

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 10/2016 z dnia 26.04.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu
z 3.500.000 akcji reprezentujących 14,30% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.330.000 akcji reprezentujących 13,60% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,96% ogólnej liczby głosów,


Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24 477 267 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).