Raport 11/2008

Data: 14.04.2008

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidentaz badania Sprawozdania Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne

W nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2008 z dnia 11.04.2008 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta

z badania Sprawozdania Zarządu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 11 kwietnia 2008 roku.

 

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).