Raport 11/2009

Data: 07.05.2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie: http://www.assecobs.pl/RI/pl/2110/p/2