Raport 12/2015

Data: 27.04.2015

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 12/2015 z dnia 27.04.2015


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2015 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 72,10% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.330.000 akcji reprezentujących 15,46% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,96% ogólnej liczby głosów,


Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21 539 864 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).