Raport 12/2011

Data: 14.09.2011

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 18.08.2011 roku:

  • 150 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.350,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

2) W dniu 09.09.2011 roku:

  • 4072 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 37.910,32 zł, po cenie 9,31 zł za jedną akcję;
  • 4850 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 44.426,00 zł, po cenie 9,16 zł za jedną akcję;
  • 10928 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 99.335,52 zł, po cenie 9,09 zł za jedną akcję.

3) W dniu 12.09.2011 roku:

  • 286 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.428,14 zł, po cenie 8,49 zł za jedną akcję;
  • 252 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.142,00 zł, po cenie 8,50 zł za jedną akcję.

 

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.