Raport 13/2015

Data: 08.05.2015

Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Raport Bieżący nr 13/2015 z dnia 08.05.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 08 maja 2015 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 07.05.2015 roku 14 954 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 234.777,80 zł, po cenie 15,70 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.