Raport 13/2021

Data: 11.06.2021

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 13/2021 z dnia 11.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,42% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 3.798.000 akcji reprezentujących 15,51% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,36% ogólnej liczby głosów,

3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.700.000 akcji reprezentujących 15,11% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 11,07% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.483.719 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).