Raport 14/2010

Data: 10.07.2010

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą    

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Raport Bieżący nr 14/2010 z dnia 07.10.2010


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2010 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

   1. W dniu 24.09.2010 roku:
      • 146 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.503,80 zł, po cenie 10,30 zł za jedną akcję.

   2. W dniu 27.09.2010 roku:
      • 18 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 188,10 zł, po cenie 10,45 zł za jedną akcję;
      • 6 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 62,88 zł, po cenie 10,48 zł za jedną akcję;
      • 500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 5.295,00 zł, po cenie 10,59 zł za jedną akcję;
      • 833 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 8.829,80 zł, po cenie 10,60 zł za jedną akcję;

   3.W dniu 28.10.2010 roku:
      • 7657 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 81.700,19 zł, po cenie 10,67 zł za jedną akcję.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.