Raport 14/2011

Data: 20.09.2011

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 14.09.2011 roku:

  • 7795 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 70.155,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję.

2) W dniu 15.09.2011 roku:

  • 194 akcje Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.746,00 zł, po cenie 9,00 zł za jedną akcję;

 

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.