Raport 14/2013

Data: 22.08.2013

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 r. otrzymał od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją jeden z Członków Zarządu sprzedał w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16.08.2013 roku 600 000 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 6.780.000,00 zł, po cenie 11,30 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.