Raport 14/2016

Data: 22.12.2016

Zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę blisko z nią związaną

Raport Bieżący nr 14/2016 z dnia 22.12.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22.12.2016r. otrzymał od Asseco Poland S.A. powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją Asseco Poland S.A. w dniu 19.12.2016r. zbyła poprzez przeniesienie akcji (aport) do innej spółki poza systemem obrotu 15 528 570 akcji Asseco Business Solutions S.A.. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.