Raport 15/2022

Data: 13.07.2022

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 15/2022 z dnia 13.07.2022


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 67% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywała prawo głosu z 4.062.000 akcji reprezentujących 17,53% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 12,16% ogólnej liczby głosów,

3. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 3.400.000 akcji reprezentujących 14,67% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,17% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 23.177.940 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).