Raport 17/2008

Data: 23.04.2008

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 kwietnia 2008 roku, następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

1. ASSECO POLAND S.A. - wykonywał prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących
76,14% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. oraz stanowiących 54,3% ogólnej liczby głosów;

 

2. PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - wykonywał
prawo głosu z 1.087.871 akcji reprezentujących 5,33% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. oraz stanowiących 3,8% ogólnej liczby głosów.

 

Na ogólną liczbę 28.613.914 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 20.395.742 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).