Raport 17/2011

Data: 27.09.2011

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538). Zgodnie z przekazaną informacją Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Business Solutions S.A. nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1) W dniu 21.09.2011 roku:

  • 95 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 856,90 zł, po cenie 9,02 zł za jedną akcję.

2) W dniu 22.09.2011 roku:

  • 15368 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 139.848,80 zł, po cenie 9,10 zł za jedną akcję.

 

Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.