Raport 17/2017

Data: 24.04.2017

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 17/2017 z dnia 24.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 60,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu
z 4.500.000 akcji reprezentujących 17,67% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 13,47% ogólnej liczby głosów

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.337.000 akcji reprezentujących 13,11% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,99% ogólnej liczby głosów,

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 25 462 485 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).