Raport 18/2012

Data: 23.05.2012

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 23.05.2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2012 - 2017) Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor" w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 - 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 - 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika - Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze". Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.

Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

Pan Adam Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Pan Adam Pawłowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i komunikacji.

W latach 1987-1993 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim. Od roku 1989 przez dziewięć lat pracował jako dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtworząc programy informacyjne, programy publicystyczne i filmy dokumentalne. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Następnie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w kancelarii prawniczej White&Case, z którą związany był w latach 2002-2005. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Pan Adam Pawłowicz pełni funkcję Wiceprezesa Polsko - Japońskiego Komitetu Gospodarczego.

Pan Adam Pawłowicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).