Raport 2/2010

Data: 28.01.2010

Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2010 r. otrzymał od Pana Mariusza Lizona - Członka Zarządu Dyrektora Finansowego zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przekazaną informacją Pan Mariusz Lizon nabył w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

1) W dniu 08.01.2009 roku:

  • 449 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.357,25 zł, po cenie 5,25 zł za jedną akcję;
  • 500 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 2.645,00 zł, po cenie 5,29 zł za jedną akcję;


2) W dniu 14.01.2009 roku:

  • 200 akcji Asseco Business Solutions S.A. za łączną kwotę 1.050,00 zł, po cenie 5,25 zł za jedną akcję.


Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.