Raport 20/2012

Data: 25.05.2012

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 maja 2012 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 70,17% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.

2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 3.500.000 akcji reprezentujących 15,82% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,47% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 129 605 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).