Raport 21/2008

Data: 03.05.2008

Zmiana dotychczas posiadanego udziału Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 2 maja 2008 roku otrzymał od Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

 

Według tego zawiadomienia w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 r. w związku z emisją 4.804.279 akcji serii D do wartości 167 090 965,00 złotych, który dzieli się na 33.418.193 akcji oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A. spadł z 54,27% do 46,47%. Asseco Poland S.A. posiada 10.000.000 akcji serii A oraz 5.528.570 akcji serii B.

 

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. posiadało 10.000.000 akcji serii A oraz 5.528.570 akcji serii B, dających łącznie 54,27% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 54,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

 

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r.