Raport 28/2017

Data: 06.06.2017

Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. - osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji

Raport Bieżący nr 28/2017 z dnia 06.06.2017

W związku z wezwaniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji („Akcje") spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie"), ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Asseco BS"), Zarząd Asseco BS niniejszym informuje, iż zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 1 416 540 Akcji, tj. co najmniej 75% ogólnej liczby Akcji, stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym Macrologic S.A. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby Akcji, po osiągnięciu którego Asseco BS - zgodnie ze zobowiązaniem opisanym w Wezwaniu - zobowiązuje się nabyć te Akcje. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.