Raport 22/2011

Data: 21.10.2011

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

  1. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 63,63% głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,
  2. AMPLICO OFE wykonywała prawo głosu z 4.148.080 akcji reprezentujących 16,99% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 12,41% ogólnej liczby głosów,
  3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 1.400.000 akcji reprezentujących 5,73% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,18% ogólnej liczby głosów.


Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 24.404.273 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).