Raport 23/2017

Data: 22.05.2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 23/2017 z dnia 22.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22.05.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. powołało z dniem 01 czerwca 2017 roku - w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Stępniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 - 2022).

Piotr Stępniak

Posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 - 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A..,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 - członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 - członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp. z o.o.(Rosja), Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 - członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 - członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 - członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępniak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A. oraz Skarbiec Holding S.A.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).