Raport 26/2009

Data: 16.11.2009

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2009 r. doręczona została do spółki rezygnacja Pana Macieja Manieckiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A z mandatu Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)