Raport 27/2017

Data: 31.05.2017

Wydanie zgody przez UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic S.A.

Raport Bieżący nr 27/2017 z dnia 31.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS") niniejszym informuje, iż 31 maja 2017 r. wpłynęła do Asseco BS decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Asseco BS kontroli nad Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uzyskanie zgody UOKiK było warunkiem prawnym określonym w pkt. 24 treści Wezwania ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r.

Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Macrologic S.A. opisany w pkt. 11 Wezwania. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.