Raport 29/2008

Data: 13.06.2008

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku 2007

W związku z opublikowaniem w dniu 4 kwietnia 2008 roku finansowego raportu rocznego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok oraz stosownie do postanowień § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2007. Raport stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna